banner 2
baner 3
baner 4
baner 6
baner 5

Chi tiết

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH GIỌNG CỦA BÀI HÁT

Ngày Đăng: 19/08/2016 - 11:03 PM

 

 

Trước hết chúng ta phải biết thứ tự các dấu hóa, gồm 7 dấu thăng và 7 dấu giáng:

 

Dấu thăng (#): Trình tự dấu thăng:           1   ->   2    ->  3   ->   4   -> 5  ->   6  ->   7

           Fa   – Do   –  Sol   –  Re  – La   – Mi   –  Si

            F        C         G         D        A       E        B

 

 
   


Dấu giáng (b): Trình tự dấu giáng:          1   ->  2  ->   3  ->  4   -> 5  ->  6  ->  7

           Si   –  Mi  –  La  – Re – Sol  – Do  – Fa

           B        E        A      D      G       C       F  

 

CÁCH XÁC ĐỊNH CHỦ ÂM CỦA MỘT BÀI HÁT:

Trước hết hãy nhìn vào bộ khóa ở đầu một bài hát, để ý xem có bao nhiều dấu thăng, bao nhiêu dấu giáng, hoặc không có dấu nào cả; chú ý xem bài hát được viết theo nhịp bao nhiêu (2/4 -4/4 – ¾ – 3/8 – 6/8 vv….)

Khi nhìn vào bộ khóa thì ta sẽ thấy 3 trường hợp sau:

  • Bộ khóa không có dấu thăng dấu giáng
  • Bộ khóa có dấu thăng
  • Bộ khóa có dấu giáng

Bộ khóa không có dấu thăng hoặc giáng:

Chủ âm của bài là Đô trưởng (C) hoặc La thứ (Am)

 

Bộ khóa có dấu thăng:

Từ dấu thăng (#) cuối cùng cộng thêm một quãng 2 thứ (nửa cung) thì ta được chủ âm Trưởng; từ chủ âm trưởng ta trừ xuống một quãng 3 thứ (- 1 cung rưỡi) ta sẽ tìm được chủ âm Thứ.

 

Vd: Một bài hát có 2 dấu # (F# & C#), xác định chủ âm Trưởng hoặc Thứ ta tính như sau:

Lấy dấu thăng cuối cùng (C#) cộng thêm một quãng 2 thứ (nửa cung) ta được chủ âm Trưởng là Rê Trưởng (D), từ chủ âm Rê Trưởng (D) trừ xuống một quãng 3 thứ  (trừ một cung rưỡi) ta được chủ âm Si Thứ (Bm)

 

Bộ khóa có dấu giáng :

Nếu có 1 dấu giáng (Bb) thì chủ âm của bài là Fa trưởng (F) hoặc Rê thứ (Dm).

 

Nếu có hơn 1 dấu giáng, thì ta lấy dấu giáng áp cuối sẽ là tên của chủ âm trưởng và sau đó trừ xuống một quãng 3 thứ ta sẽ có tên của chủ âm thứ.

 

VD: Bộ khóa có 2 dấu giáng: Si (Bb), Mi (Eb), dấu giáng áp cuối là Si (Bb), nên chủ âm bài này là Si giáng trưởng (Bb), từ Bb trừ xuống một quãng 3 thứ ta được chủ âm Sol thứ (Gm) tương ứng…

 

TÌM HỢP ÂM CHÍNH CỦA MỘT BÀI HÁT

 

Sau khi đã tìm ra thang âm trưởng và thứ qua các dấu hóa, kế tiếp chúng ta tìm thang âm chính của bài hát xem bài đó thuộc giọng trưởng hay thứ (Thang âm trưởng hay thang âm thứ)

Trước hết nhìn xem bài nhạc có bao nhiêu dấu hóa, xác định thang âm trưởng và thứ

Nhìn vào nốt cuối cùng của bài hát, nốt kết thúc là nốt gì, thì bài hát đó sẽ chơi ở giọng trưởng hoặc thứ mang tên nốt đó

Tuy nhiên cách này cũng chưa thật sự chính xác, vì cũng có những bài hát có nốt kết thúc không tuân thủ theo quy luật.

Ví dụ: bài hát ở giọng Rê trưởng, nốt kết thúc phải là nốt Rê. Tuy nhiên vì một ý đồ nào đó của tác giả mà nốt kết thúc lại là nốt La…

Vì vậy để chắc chắn, ta cần xác định thêm dấu hóa đặt ở đầu khuông nhạc của bản nhạc

 

LÀM THẾ NÀO XÁC ĐỊNH GIỌNG CHÍNH TRONG ĐỆM HÁT KHI KHÔNG CÓ VĂN BÀN

 

Đối với những người giỏi chơi nhạc, họ thường xác định giọng chuẩn bằng cách lắng nghe âm giai và tìm ra từng nốt tương ứng với âm giai được nghe rồi suy ra hợp âm

Cách nhanh nhất để xác định giọng cho một bài hát là nghe những nốt nhạc cuối cùng của bài hát đó. Nốt kết thúc là nốt gì, thì bài hát đó sẽ chơi ở giọng trưởng hoặc thứ mang tên nốt đó.

Ví dụ: Nếu bạn nhận ra nốt cuối cùng của bài đó là nốt Rê, vậy một trong hai trường hợp xảy ra là Rê trưởng (D) hoặc Rê thứ (Dm). Bạn thử hát những câu cuối và đệm hợp âm Rê trưởng hoặc Rê thứ  và lắng nghe, sau đó chọn ra hợp âm phù hợp

 

HOÀNG CƯỜNG PIANIST


 

 

Các tin khác