banner 2
baner 3
baner 4
baner 6
baner 5

Thu âm

Chuyện thực hiện:

Hòa âm phối khí

Thu âm (TVC, đơn ca, song ca, top ca)

Biên tập album

Sáng tác bài hát theo yêu cầu

Thu ban nhạc

Sequencers

Mix master

Sản xuất chương trình phát thanh truyền hình

Dịch vụ hậu kỳ film và audio

Cung cấp nội dung âm nhạc: nhạc chuông, nhạc chuôn chờ…

Tổ chức biểu diễn

Biên tập chương trình ca nhạc.

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HÒA ÂM PHỐI KHÍ :

 

STT HẠNG MỤC ĐƠN GIÁ SL ĐƠN VỊ

THÀNH TIỀN

(VNĐ)

GHI CHÚ
1 Hòa âm phối khí + Sequencer 1,500,000 1 Bài 1,500,000 Thêm nhạc cụ : 400 / 1 nhạc cụ
2 Hòa âm phối khí + Ban Nhạc 4,200,000 1 Bài  4,200,000 Thêm nhạc cụ : 400/ 1 nhạc cụ
3 Thu One man band + Vocal 1,200,000 1 Bài 1,200,000 Thêm nhạc cụ : 400 / 1 nhạc cụ
4 Xuất data từ multi-tracks 200,000 1 Bài 200,000 Thêm nhạc cụ : 400 / 1 nhạc cụ
5 Thu Guitar + violin + Vocal 1,200,000 1 Bài 1,200,000 Thêm nhạc cụ : 400 / 1 nhạc cụ

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THU NHẠC CỤ :

 

STT HẠNG MỤC ĐƠN GIÁ SL ĐƠN VỊ

THÀNH VIÊN

(VNĐ)

GHI CHÚ
1 Thu Guitar + Piano + Violin 1,200,000 1 Bài 1,200,000  
2 Thu Guitar + Violin 1,000,000 1 Bài 1,000,000  
3 Thu độc tấu Guitar 600,000 1 Bài 600,000  
4 Thu độc tấu Piano 600,000 1 Bài 600,000  
5 Thuê phòng thu (ngày) 1,500,000 1 Bài 1,500,000  
6 Thuê phòng thu (bài) 500,000 1 Bài 500,000  
7 Mix multi-tracks 500,000 1 Bài 700,000  

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THU VOCAL :

 

STT HẠNG MỤC ĐƠN GIÁ SL ĐƠN VỊ

THÀNH TIỀN

(VNĐ)

GHI CHÚ
1 Đơn ca + mix 600,000 1 Bài 600,000  
2 Song ca + mix 700,000 1 Bài 700,000  
3 Tam ca + mix 1,000,000 1 Bài 1,000,000  
4 Tốp ca + mix 1,200,000 1 Bài 1,200,000  
5 Thu vocal lấy data 500,000 1 Bài 500,000  
6 Thu vocal bè (một người thu) 500,000 1 Bài 600,000  
7 Thu vocal bè (một nhóm 3 người) 1,100,000 1 Bài 1,200,000