banner 2
baner 3
baner 4
baner 6
baner 5

Event

https://www.youtube.com/watch?v=JOxL8Zq4bjI

https://www.youtube.com/watch?v=JOxL8Zq4bjI

Ngày Đăng : 12/05/2017 - 4:57 PM

XÚC TIẾN

XÚC TIẾN

Ngày Đăng : 28/09/2016 - 1:42 PM

Chuyên nhận Tổ Chức Họp Báo, Tổ Chức Hội Nghị Khách Hàng, Tổ Chức Fashion Show, ...

RA MẮT

RA MẮT

Ngày Đăng : 28/09/2016 - 1:39 PM

Chuyên nhận Tổ Chức Sự Kiện Lễ Động Thổ, Tổ Chức Sự Kiện Lễ Khánh Thành, Tổ Chức Lễ Khai Trương, ...

SỰ KIỆN ÂM NHẠC

SỰ KIỆN ÂM NHẠC

Ngày Đăng : 27/09/2016 - 11:53 PM

Nhận biên tập, cung cấp ca sĩ chuyên nghiệp, nghệ sỹ chơi các nhạc cụ: Piano, Classic guitar, Acoustic guitar, Violin, Cello, Harp, Flute, Accordion cho các tu điểm ca nhạc, quán bar, nhà hàng và các khách sạn bao gồm các thể loại: